PASTOR

Krzysztof Adamkowski

“Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”

Rocznik ’73. Urodzony w Lidzbarku. Wychował się w Działdowie. Ukończył Technikum Rolnicze w Gródkach. Następnie studiował w Seminarium Biblijnym w Warszawie Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. Ukończył także Korespondencyjne Studia Biblijne w Chrześcijańskim Instytucie Biblijnym w Warszawie oraz Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie, gdzie obronił pracę licencjacką na temat: "Wpływ duchowości lidera na duchowość kościoła na przykładzie osoby i służby Ap. Pawła." Ukończył studia magisterskie - Master of Arts in Practical Theology w TCM Inernational Institute w Austrii.

 W latach 1996 - 1997 pracował w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Hrubieszowie a w latach 1997 - 1999 w Kościele Zielonoświątkowym w Chełmie oraz prowadził tam audycje radiowe w regionalnym Radiu BON-TON, jak również trudnił się służbą więzienną. W 1999 założył kosciół "Społeczność Chrześcijańska w Wyszkowie," któremu przewodził do 2011 roku.

06 listopada 2011 został ordynowany na p.o. pastora w Kościele Chrystusowym w Ciechanowie.


Zainteresowania:  teologia, rozwój kościoła,  przywództwo, sport, akwarystyka, podróże, czytanie, agawy.

 


kontakt: 501 444 602